top of page
Miljofyrtarn - v5 - Facebook-Instagram 1

GIG NETWORKS TAR SAMFUNNSANSVAR

GIG Networks er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart.

Litt om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).

 

Gig Networks Miljøpolicy
 

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Årlig klima- og miljørapport for 2021

Årlig klima- og miljørapport for 2022

Årlig klima- og miljørapport for 2023

bottom of page